Miljöpolicy

Wasa Städ ABs miljöarbete inom städverksamheten skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, gemensamma miljö och för kommande generationer.

Ledningen i Wasa Städ AB förpliktar sig att arbeta för att vår miljöpåverkan ständigt blir mindre, förebyggas och förbättras, vad beträffar vår lokalvård och därtill tillhörande produkter och tjänster.

Vi ser till att samtliga anställda tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och de miljökrav som gäller för företagets verksamhet.

Wasa Städ AB skall upprätta, fastställa, genomföra och följa uppsatta miljömål.
Miljöarbetet skall dokumenteras, underhållas och vara känt av våra anställda och vara tillgängligt för våra kunder och allmänheten.

Miljöarbete

Wasa Städ AB använder städmetoder som leder till högsta kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Detta sker genom att:

• Kontinuerligt jobba med att förebygga och undvika avvikelser i miljöarbetet.

• Sträva efter att minska resursanvändningen för att minimera avfallet av kemikalier.

• Jobba för att vår miljöpåverkan blir mindre, förebyggs och förbättras.

• Ledningen ansvarar för att undervisa vår personal i miljömedvetenhet.

• De städmaterial och kemikalier som används ska vara miljögodkända. Alla är märkta med ”Bra Miljöval”, eller med ”Svanen”. Undantag av dessa miljömärkta produkter kan förekomma i ytterst liten mängd men kommer då att föranmälas till kund om så önskas.

• Wasa Städ AB har retursystem för städmaterial så som moppar och handdukar men också för sophantering och avfall m.m.

Copyright © 2023 Wasa Städ AB, org. nr 556940-0640